Kjeveortoped - Bitt og kjeveleddsbehandling - i Sandvika

Bestill din neste time hos oss

Menu
Hvor fant du oss
Velg..
Menu
Ønsket ukedag:
Alle dager passer
Ønsket tid:
Når som helst
Menu
*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Få nyheter på Facebook

Vi holder deg oppdatert om aktuelle temaer innen tannhelse, nyheter fra bransjen og vi vil i perioder ha spennende tilbud som bare annonseres på våre Facebooksider.

Bestill din neste time hos oss

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Kjeveleddsproblemer

Bitt og kjeveleddsbehandling

Vi i Løkketangen Tannlegesenter fokuserer på bitt og kjeveleddsbehandling. Vi har i mange år behandlet pasienter fra hele landet. 

Hode/nakke smerter kan være resultat av feilstilte kjeveledd, som igjen kan føre til unormal slitasje på tennene – men behøver ikke alltid være tilfelle – selv ved smerter i hode/nakke.

Klikking og smelling i kjeveledd kan for mange være en bagatell som det er lett å leve med. Men for andre kan dette føre til invalidiserende hodepine som kan ødelegge livskvaliteten og føre til unormalt sykefravær.

En undersøkelse av ledd og bitt bør være en del av en samlet undersøkelse til informasjon for pasienter som selv lettere kan ta beslutning om eventuell behandling ut fra bedre viten.

Vi lever i en masete og ofte stressende hverdag, og dette vil forsterke smertebildet for pasienter med kjeveleddsproblemer.

Det viktige er å vite at selv om leddene står feilplassert, vil ikke nødvendigvis pasienten føle smerter i selve leddet, men disse kan fortone seg som vondt i øret, eller i muskelgrupper relatert til leddet. Smertene sprer seg og har ofte kranielle komponenter som dypere hodepine. Svimmelhet og øresus kan også forekomme.

Avhengig av hvilken diagnose pasienten har, vil selvfølgelig behandlingen individualiseres.

Det blir for komplisert å skrive dette i et informasjonsskriv, men komponenter kan være forskjellige bittskinner - om enn ikke alltid. Regulering av tenner når smertebildet er normalisert, eller rett og slett oppbygging, dersom mindre avvik avdekkes.

Har tennene unormal slitasje og har behov for rehabilitering, kan dette være en ”innbakt løsning” dersom dette er en del av kjeveleddsbehandlingen til pasientens beste.

Vi velger selvfølgelig den behandlingen som best tjener pasienten.

Ofte henvises pasienten til kjeveortoped (reguleringstannlege) etter endt forbehandling.

Kjeveledd lenker
TMJ Dr Brendan Stack
TMD-foreningen

Stress og tanngnissing henger ofte sammen
En finsk undersøkelse har vist at mennesker som regelmessig gnisser og presser tenner kjenner seg mer stresset på jobben.
I følge undersøkelsen er det i større grad kvinner som presser og gnisser tenner og føler seg stresset.

De som oppga å ha de høyeste stressnivåene var de samme som rapporterte at de i større grad gnisset og/eller presset tenner.

26 prosent av kvinnene oppga at de følte at de gnisset/presset tennene av og til. 17 prosent av mennene ga samme svar.

Nesten 4 prosent av kvinnene og 1 prosent av mennene oppga at de gnisset og/eller presset tenner ofte.

Tanngnissing kan f.eks føre til spenningshodepine.

Estetikk
  • Kjempefornøyd!

  • Kjempeflinke folk som jobber der. Anbefales.

  • BETALT MED GLEDE :) SUPER SERVICE HELE VEIEN. ALT VED ENHVER BEHANDLING TELLER! IKKE MINST KVALITETEN PÅ ARBEIDET:)) Glad pasient:))

  • Kan anbefale å bli behandlet på Løkketangen.

loader