Personvernerklæring | Løkketangen Tannlegesenter

Bestill din neste time hos oss

Menu
Hvor fant du oss
Velg..
Menu
Ønsket ukedag:
Alle dager passer
Ønsket tid:
Når som helst
Menu
*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Få nyheter på Facebook

Vi holder deg oppdatert om aktuelle temaer innen tannhelse, nyheter fra bransjen og vi vil i perioder ha spennende tilbud som bare annonseres på våre Facebooksider.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, samt hvordan vi behandler disse. 

Når pasienten/ bruker besøker våre nettsider lagrer vi automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (IPS), henvisnings-/ utgangssider, operativsystem, dato/ klokkeslett, klikkstrømdata og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn og er anonyme. 

Vi benytter også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. 
Ved å kjøpe og bruke Løkketangens Tannlegesenter AS sine produkter, bekrefter du å ha lest, forstått og samtykket til innholdet i denne erklæringen. 

Underleverandører

Løkketangen Tannlegesenter AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester. 
MEDIC-IT har ansvaret for drift av våre datasystemer og Digitalbyrået A2N drifter våre nettsider. 

Personopplysninger som behandles
Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og epostadresse

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret.

Personopplysninger lagres på servere som eies av Løkketangen Tannlegesenter AS og driftes av Medic-it og er lokalisert til Norge

Behandling av personopplysninger / Hvordan opplysninger innhentes
Personopplysninger hentes inn for at Løkketangen Tannlegesenter AS skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrifter og/ eller avtale. 
Behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift. 

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Løkketangen Tannlegesenter 
samarbeider med for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, i tråd med denne personvernerklæringen. 

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlig myndighet vil 
registrerte personopplysninger bli overført i henhold til myndighetenes krav. 

Formålet med informasjonen som innhentes 
For å kunne gi tilgang til våre tjenester og oppnå kontakt med kl"lnikken 
For å kunne sende relevant informasjon 
For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester 

Hvor lagres informasjonen? 
((Databaser_ OPUS, server, assist2net)) 

Innsyn og retting
Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Dette gjøres ved å kontakte Løkketangen Tannlegesenter gjennom våre kontaktkanaler og kan bli tilsendt som PDF på e-post ved henvendelse. 

Data vi kan ha lagret inkluderer: 
  • Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og din postadresse
  • lnnloggings-og brukerinformasjon, inkluderer brukernavn, passord og unik bruker-id
  • Personlig informasjon, inkluderer kjønn og fødselsdato
  • Personlige preferanser slik som markedsførings-og cookiespreferanser
Utlevering av informasjon til tredjepart? 
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjepart. Henviser vi pasienten sendes henvisning pr. post eller krypteres ved sending pr. mail 
Vi innhenter samtykke fra pasient før vi sende relevante opplysninger til tredjepart. 

Rettigheter 
Som bruker av nettsidene eller klinikk har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. 

Dersom du/ pasienten mener at Løkketangen Tannlegesenter AS ikke har overholdt dine rettigheter har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmulighet. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet.no.

Oppbevaring og sletting: 

Opplysningene som ikke lengre er nødvendig ut fra formål de er lagret for slettes. Løkketangen Tannlegesenter AS lagrer personopplysninger om bruker i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Når du sletter eller sier opp tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine og kopi av korrespondanse, forbli i våre registre i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon (eks.journal 10 år).

Konfidensialitet og sikkerhet 
Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger. Pasientopplysninger er tilgangsbeskyttet med passord i OPUS Dental og på hver enkelt datamaskin. 

Det er installert brannmur levert av Norsk Helsenett i tillegg til Windows brannmur på hver enkelt maskin. 

Antivirus 
Panda Adaptive Defense 

Meldingsutvekslingen (Visma Samhandling link) kan kun nås fra NHN og forbindelsen initieres innenfra fra hver enkelt helseforetak. 

Journaler som skal sendes pasient etter godkjenning SKAL anonymiseres eller sendes pr. post da vi IKKE har mulighet til kryptering. 

Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare. 

Siden ingen dataoverføringer over internett er 100% sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss. 

Dersom Løkketangen Tannlegesenter AS blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette den gjeldende part skriftlig pr. e-post eller sms, slik at man kan sette inn nødvendig beskyttende tiltak. Ved å bruke våre nettjenester, samtykker du til at Løkketangen Tannlegesenter AS tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten. 

Løkketangen Tannlegesenter AS plikter dessuten å varsle sikkerhetsbrudd til Datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet. 

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men ikke begrenset til bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, innstallasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og komponenter m.v. 

Løkketangen Tannlegesenter AS er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester, og kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd. 

Sensitive personopplysninger

Ingen av våre tjenester på nett krever at det oppgis sensitive og konfidensielle 
personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene 
for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger. 

Endringer i personvernerklæringen
 
Endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker kundens rettigheter. Melding om vesentlige endringer skal sendes pr. e-post til den e-postadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforhold. 

Finansiell Data

Saga Regnskap autorisert regnskapsfører og tar seg av økonomiske transaksjoner som Løkketangen Tannlegesenter AS er pliktig til å føre som krav av bokføringslaven. 
OPUS Dental er Løkketangen Tannlegesenters leverandør av faktureringsprogramvare. All personlig data ifm fakturering samles inn som en nødvendig del av kundeforholdet og lagres i Norge og oppfyller krav til GDPR. 
loader